۱۰۰.۰۰۰تومان/در ماه

کمک به ایتام موسسه نهال

 • کمک هزینه نقدی ماهیانه
 • هزینه بسته اینترنت درسی
 • هزینه خوراکی روزانه
 • تامین لوازم التحریر
 • تامین البسه فصلی
پرداخت حمایت

۱۰۰.۰۰۰تومان/در ماه

کمک هزینه پزشکی خاص

 • هزینه های بستری
 • تهیه داروهای خاص
 • پرداخت نسخه پزشکی
 • پرداخت کرایه حمل و نقل به مرکز درمان
 • تهیه مواد خوراکی تقویتی
پرداخت حمایت

۱۰۰.۰۰۰تومان/در ماه

کمک به زنان بی سرپرست

 • تامین ارزاق ماهیانه
 • کمک هزینه اجاره منزل
 • لوازم شوینده بهداشتی
 • تهیه لوازم بهداشتی شخصی
 • تهیه لوازم کوچک منزل
پرداخت حمایت