اهداف مشخص

با همت شما نیکوکاران عزیز و با همراهی جهادگران میخواهیم کودکان بی بضاعت و مستعد محله و مناطق محروم که فاقد توان مالی جهت زندگی هستند، کمک کنیم.

  • از صفحه کمک ماهیانه بازدید کرده اید؟
[wp_fundraising_listing cat="" number="6" col="3" style="1" filter="no" author="yes" donation="yes" status="4"]