شما عزیزان میتوانید از رویداد های پیش رو موسسه خیریه نهال زندگی امید مطلع شده و در آن حضور پیدا کنید.

پرداخت مستمری و عیدی ایتام
۱۴ اسفند
پرداخت مستمری و عیدی ایتام
  • ۱۰صبح تا ۸ شب
  • تهران خیابان قزوین خیابان سبحانی خیابان ربیعی
دیدار با خانواده مددجویان در موسسه
۲۰ فروردین
دیدار با خانواده مددجویان در موسسه
  • ۱۴صبح تا ۱۷ عصر
  • تهران خیابان قزوین خیابان سبحانی خیابان ربیعی
مشاوره با والدین ایتام با حضور کارشناس
۳۰ بهمن
مشاوره با والدین ایتام با حضور کارشناس
  • ۱۴صبح تا ۱۸ عصر
  • تهران خیابان قزوین خیابان سبحانی خیابان ربیعی

به کودکان رویا بدهیم...

10531412053764070892105314120537640708923