روز های آغازین را با عشق شروع کردیم… موسسه خیریه نهال زندگی امید، حامی ایتام

کمک به افراد نیازمد، بالطف خدای متعال وخیرین گرامی...

درباره ما

همگی برای گسترش مهربانی مسئولیم و خوشحالیم

بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد، غیرانتفاعی و مستقل از دولت هستند که بودجهٔ این سازمان‌ها از راه کمک‌های مردمی و در مواردی اندک نیز با کمکِ سازمان‌های دولتی، دولت یا ترکیبی از این روش‌ها تأمین می‌شود.پروانه موسسه خیریه نهال زندگی امید  از استانداری تهران به شماره ۴۳۱۵۴ صادر گردید.موسسه خیریه نهال زندگی امید هیچ گونه حمایت دولتی ندارد و فقط مردم نهاد می باشد که از طرف خیرین و نیکوکاران عزیز حمایت می شود ، نشانی موسسه خیریه نهال زندگی امید در اختیار افرادی که قصد حمایت و کمک دارند قرارداده می شود تا با مراجعه خود به موسسه حمایت های مالی و غیر مالی و معنوی خود را از این موسسه انجام دهند.

خدمات متمرکز خیریه نهال زندگی امید تا کنون

همه برای هم

volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer

ویدئو های ماه

۳ ویدئوها
پخش ویدیو

رویدادهای پیش رو

شما عزیزان میتوانید از رویداد های پیش رو موسسه خیریه نهال زندگی امید مطلع شده و در آن حضور پیدا کنید.

پرداخت مستمری و عیدی ایتام
۱۴ اسفند
پرداخت مستمری و عیدی ایتام
  • ۱۰صبح تا ۸ شب
  • تهران خیابان قزوین خیابان سبحانی خیابان ربیعی
دیدار با خانواده مددجویان در موسسه
۲۰ فروردین
دیدار با خانواده مددجویان در موسسه
  • ۱۴صبح تا ۱۷ عصر
  • تهران خیابان قزوین خیابان سبحانی خیابان ربیعی
مشاوره با والدین ایتام با حضور کارشناس
۳۰ بهمن
مشاوره با والدین ایتام با حضور کارشناس
  • ۱۴صبح تا ۱۸ عصر
  • تهران خیابان قزوین خیابان سبحانی خیابان ربیعی

بدون کمک شما...
ممکن نبود

با کمک به نیازمندان، برکت را به سفره های خود ببرید

ما با حمایت شما عزیزان و سخاوتمندان توانسته ایم پروژه های سلامت و بهداشت، تحصیل و آموزش، خانه و خانواده و دیگر پروژه های بزرگ را انجام دهیم تا بتوانیم کمکی به نیازمندان کنیم.

نهال زندگی امید