مطالب وبلاگ

بایگانی برچسب برای ایتام

من یک زن 35 ساله هستم(بخش اول)

من یک زن ۳۵ ساله هستم. نوشته: مجید قربانی دراطاق کارم نشته بودم که صدای زنگ دفتر به صدا درآمد. چند دقیقه ای که گذشت شنیدم صدای گریه می آید یکی ازهمکارانم وارد اطاق شد…